سایت خبری سهموجنوبی؛ انتخابات رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت این شهرستان به ریاست بخشدار مرکزی و دبیری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، باحضور رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی و مسئول امور خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اعضای خانه مشارکت های مردم در سلامت در فرمانداری عسلویه برگزار گردید.

پس از رای‌گیری از بین دو کاندیدای حاضر، آقای بوهندی کمالی توسط اعضا برای مدت دو سال بعنوان رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان عسلویه انتخاب گردید.