درخشش دانش آموزان كلاس حفظ أبي بن كعب مجتمع علي بن أبي طالب (رض) روستای سهموجنوبی در چهل و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم أوقاف و امور خيريه استان بوشهر
درخشش دانش آموزان كلاس حفظ أبي بن كعب مجتمع علي بن أبي طالب (رض) روستای سهموجنوبی در چهل و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم أوقاف و امور خيريه استان بوشهر

درخشش دانش آموزان كلاس حفظ أبي بن كعب مجتمع علي بن أبي طالب (رض) روستای سهموجنوبی در چهل و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم أوقاف و امور خيريه استان بوشهر

به گزارش سایت خبری سهموجنوبی: درخشش دانش آموزان كلاس حفظ أبي بن كعب مجتمع علي بن أبي طالب (رض) روستای سهموجنوبی در مرحله استاني چهل و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم أوقاف و امور خيريه و راهيابی به مرحله كشوری

برگزیدگان به شرح ذیل است :

علي زارعي و محمد كشتكار هر كدام به ترتيب موفق به كسب رتبه دوم و سوم در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن كريم شدند و در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن كريم منصور نيك بخش و عبدالله محمدي زاده به ترتيب موفق به كسب رتبه اول و دوم شدند.