درخشش قرآن آموزان سهموجنوبى در بيست و نهمين دوره مسابقات قرآن كريم كشور
درخشش قرآن آموزان سهموجنوبى در بيست و نهمين دوره مسابقات قرآن كريم كشور

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى ؛ بيست و نهمين دوره مسابقات قرآن کریم ويژه روستاييان و عشاير منطقه ٢ كشور به میزبانی اصفهان برگزار گرديد .

در رشته حفظ ٢٠ جزء جناب آقاى منصور نيكبخش مقام سوم ، حفظ ١٠ جزء جناب آقاي اسماعيل محمدى مقام دوم و در رشته حفظ ٥ جزء جناب آقاى عبدالله حمودى مقام اول كسب نمود

در اين مسابقات قرآن آموزان شهرستان عسلويه با إحراز مقام هاي برتر در اين مسابقه در رشته هاي مختلف خوش درخشيدند.