درخشش قرآن آموزان سهموجنوبى در چهل و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم استان بوشهر
درخشش قرآن آموزان سهموجنوبى در چهل و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم استان بوشهر

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى ؛ چهل و ششمين دوره استانی مسابقات قرآن کریم به میزبانی دانشگاه علوم پزشكي بوشهر توسط اوقاف و امور خيريه برگزار گرديد .

در اين مسابقات قرآن آموزان شهرستان عسلويه با إحراز مقام هاي برتر در اين مسابقه در رشته هاي مختلف خوش درخشيدند.

در رشته حفظ كل عبدالعزيز كمالى رتبه اول كسب كردند و حفظ ۵ جزء اسماعيل نكوئي حائز رتبه اول گرديد.
در رشته حفظ ۱۰ جزء در بخش برادران براي دومين سال پياپي مقام هاي اول تا سوم از آن قرآني هاي شهرستان عسلويه گرديد كه به ترتيب اسماعيل محمدي، محمد عبداللهي و ابراهيم سزاواريان حائز رتبه هاي اول تا سوم شدند .
در بخش خواهران نيز حليمه عبداللهي توانست رتبه اول را در اين رشته به دست بياورد.
در حفظ ۲۰ جزء در بخش برادران محمد كشتكار رتبه سوم و همچنين در بخش خواهران عايشه جاسمي رتبه دوم را كسب كردند.
در بخش دعاخواني نيز زينب سالمي مقام دوم را كسب كردند.

لازم به ذكر است كه اين قرآن آموزان از مجتمع قرآني امام علي(رض) سهمو جنوبي و دار القران عثمان بن عفان(رض) سهمو شمالي مي باشند.
اسماعيل محمدي،ابراهيم سزاواريان، محمد كشتكار و عايشه جاسمي مقام آوران از مجتمع قرآني امام علي(رض) سهمو جنوبي، محمد عبداللهي،حليمه عبداللهي از دار القران عثمان بن عفان(رض) سهمو شمالي و زينب سالمي از شهر عسلويه مي باشند.