كسب مقام دومى كاراته كشور توسط انس ايزدپناه نونهال سهموجنوبى
كسب مقام دومى كاراته كشور توسط انس ايزدپناه نونهال سهموجنوبى

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى : انس ايزدپناه کاراته يونيون شیتوریو شیتوکای نونهال روستاى سهموجنوبى در رقابتهای قهرمانی کشور موفق به کسب مقام دومى این دوره از رقابت‌ها شد.

اين مسابقات در استان فارس برگزارشد