دو اقدام شورای اسلامی و دهياري روستای سهمو جنوبي برای بهبود وضعیت آب
دو اقدام شورای اسلامی و دهياري روستای سهمو جنوبي برای بهبود وضعیت آب

 

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى : با پیگیری اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا ، رفع گرفتگی شبکه توزیع روستای سهمو جنوبی روبروی مجتمع دینی امام علی(ع) امروز انجام‌ گرفت.

همچنین در راستای رفع نقص لوله‌ آب روستا، شیر هوای ورودی سهمو جنوبی نیز تعویض گرديد .

دهياري و شورای اسلامی روستا ضمن تقدير و تشکر از صبوري مردم‌ برای مشکلات ايجاد شده؛ از تلاش‌های اداره‌ آبفا شهرستان براي رفع این نواقصات قدرداني می‌کند.