تجليل از كارگران دهيارى سهموجنوبى
تجليل از كارگران دهيارى سهموجنوبى

به مناسبت روز جهانى كار و كارگر؛
شوراى سهموجنوبى باحضور امام جمعه و معتمدين روستا از كارگران و كارمندان دهيارى تقدير كرد.