موفقیت دانش آموزان سهموجنوبى در مسابقات قران كريم شهرستان عسلويه
موفقیت دانش آموزان سهموجنوبى در مسابقات قران كريم شهرستان عسلويه

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى؛ عايشه جاسمى، شاديه روستايى ، يسرى كمالى و آسيه كمالى به ترتیب رتبه برتر رشته حفظ ۲۰ جزء ، ١٠ جز و ۵ جزء مسابقات قرآن كريم آموزش و پرورش شهرستان عسلويه را کسب نمودند.