مراسم تجلیل از بازنشستگان سهموجنوبى و خيرين انجام شد.
مراسم تجلیل از بازنشستگان سهموجنوبى و خيرين انجام شد.

 

◽️در مراسمی با حضور محمدى بخشدار چاه مبارك ، دهيار و شوراى و مردم سهموجنوبى از خدمات صادقانه بوهندى كمالى و على زارعى که به تازگی مفتخر به بازنشستگی شده اندتقدیر بعمل آمد.

🔻به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى:

◽️مال اله محمدی بخشدار چاه مبارک به همراه مبارکی امام جمعه سواحل ، شورا و دهیار سهموجنوبی با حضور در مزار شهیدان ابراهیمی و زارعی ضمن قرائت فاتحه ، مزار شهیدان را غبارروبی و عطر افشانی کردند .

◽️پس از غبار روبی در آیینی بعد از نماز جمعه از تلاش و خدمت صادقانه بازنشستگان بوهندى كمالى فرهنگی و على زارعى بهداشت و درمان و همچنین خيرين على محمدى و احمد مقيمى که در بازگشایی معابر با شورا و دهیاری همکاری داشتند تقدیر شد .