عمليات رنگ آميزى سنگ جدول خيابان هاى سهموجنوبى آغاز شد
عمليات رنگ آميزى سنگ جدول خيابان هاى سهموجنوبى آغاز شد

عمليات رنگ آميزى سنگ جدول خيابان هاى سهموجنوبى آغاز شد

دهيارى و شوراى سهموجنوبى با هدف حفظ زیبایی اقدام به رنگ آمیزی جداول بلوار های خیابان های روستای سهموجنوبی کرد.

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى : به منظور ایجاد فضاى  زيبا در  روستا، رنگ آمیزی سنگ جدول خیابان های روستای سهموجنوبی توسط دهیاری وشورای این روستا در حال انجام می باشد.