تقدیر شورا و دهیار سهموجنوبی از بخشدار و کارکنان بخشداری چاه مبارک
تقدیر شورا و دهیار سهموجنوبی از بخشدار و کارکنان بخشداری چاه مبارک

به گزارش سایت خبری سهموجنوبی؛
بمناسبت هفته دولت ، صبح امروز اعضای شورا و دهیار روستای سهموجنوبی با حضور در بخشداری چاه مبارک از بخشدار و کارکنان این اداره تقدیر کردند .