پيام تقدیر وتشکر  شورای اسلامی دوره ششم سهموجنوبى از مردم
پيام تقدیر وتشکر  شورای اسلامی دوره ششم سهموجنوبى از مردم

🔻در پيام شورا آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم

◽️خدا را شاكریم که توفیقی حاصل شد تا بتوانیم خدمتگذار اهالی روستایی که در این مدت حضانت ما را پذیرفته و حق و حقوقی به گردن ما نهاده و این خدمت به حد مطلوب نخواهید رسید مگر به کمک تمامی اهالی منجمله امام جمعه ، ریش سفیدان، جوانان و خواهران واهل قلم اینکه دست در دست هم دهیم و تا جایی که خداوند به ما توفیق دهد این روستا به آن جایگاهی که در شأن ولیاقت آن باشد برسانیم و آباد کنیم .

◽️لازم بذکر است که آبادانی روستا تاکنون مدیون زحمات مسئولین محلی و شهرستانی بوده چه آنهایی که در جمع ما هستند که ان شاءالله از نظريات و تجارب آنها استفاده خواهيم كرد و چه آنهايى كه از جمع ما شتافتند و رفتند و نام نيك از خودشان به ارث گذاشتند.

خدايا چنان كن سرانجام كار
كه تو خشنو د باشي و ما رستگار

◽️شوراى اسلامى دوره ششم روستاى سهموجنوبي