خانم شهناز زارعی مقام اول مسابقات قرآن استان بوشهر را کسب کرد
خانم شهناز زارعی مقام اول مسابقات قرآن استان بوشهر را کسب کرد

🔽به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى

◽️خانم شهناز زارعی فرزند احمد دانش آموز سهموجنوبی موفق به کسب رتبه اول رشته حفظ ۵جزء قرآن کریم در سی ونهمین دوره مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان استان بوشهر شد. وبه مرحله كشورى راه پيداكرد

◽️سایت خبری سهموجنوبی این موفقیت را به خانم زارعی و خانواده ایشان و مردم خوب سهموجنوبی تبریک عرض می نماید