آتش سوزی در روستای سهموجنوبی با تلاش آتش نشانان سهموشمالى مهارشد
آتش سوزی در روستای سهموجنوبی با تلاش آتش نشانان سهموشمالى مهارشد

 

سایت خبری سهموجنوبی

آتش سوزی پشت منزل ابراهیم ابراهیمی و‌حسن کمالی با تلاش آتش نشانان دهيارى روستای سهموشمالى مهارشد