ورزشکار سهموجنوبی مقام ششم مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان فارس را بدست آورد.
ورزشکار سهموجنوبی مقام ششم مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان فارس را بدست آورد.

عبدالعزیز کمالی ورزشکار سهموجنوبی در مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان فارس در رشته بادی کلاسیک جوانان دسته ازاد و بادی کلاسیک بزرگسالان دسته ۲، مقام ششم را به دست آورد.