نفرات برتر دهمين دوره مسابقات قرآن کریم روستاى سهموجنوبی مورد تجلیل قرار گرفتند
نفرات برتر دهمين دوره مسابقات قرآن کریم روستاى سهموجنوبی مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش سایت خبری سهموجنوبی: در راستای گسترش فرهنگ قرآنی دهمین دوره مسابقه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان در سه رشته قرائت، ترتیل و حفظ قرآن و در دو بخش آقایان و بانوان در روستای سهموجنوبی برگزار شد.

۱۰۸ نفر از روستاهای سهموجنوبی، بندو، سهموشمالی، مروع و سواحل از توابع شهرستان عسلویه در این دوره از مسابقات شرکت کردند.

به گفته وی مقرر شد در پایان مسابقات از ۲۴ نفر از آقایان و ۲۷ نفر از بانوان برگزیده این دوره از مسابقات تجلیل شود.
برپایه این گزارش آقایان طه حسینی، سعید صالحی، عرفان زارعی، عبدالله زازی، احمدمقیمی، علي زارع نژاد، علی قاسمی، عبدالله حسنی، منصور حسینی، علی توانیان، عارف زارعى، عبدالعزيز عليزاده، علی حسینی، جاسم ابراهیمی، بنیامین روستایی، عبدالله حمودی، محمدایزدپناه، محمدابراهیمی، طه محمدی رتبه های اول تا سوم بخش آقایان را کسب کردند.

مریم روستایی،افنان حسینی، ندی حسینی، ایناس عبدالهی، یاسمین محمدی، مریم عربزاده، انفال دستوار، بشری کمالی، منال زارعی، میسا ایزدپناه، شهد رنجبر، فاطمه رادمنش، شیدا روستایی، ملاک زارعی، شادیه توانیان، رحاب رزم آرا، سلمی حسینی، زینب حمیدانی، سمیه زارعی، مریم محمدی، فاطمه صالحی، عایشه مقیمی، سنا ملاحی، یلدا عابدی، یسری کمالی، فاطمه خلیل عربزاده، مریم زارع نژاد و آسیه کمالی به ترتیب رتبه های اول تا سوم به عنوان برگزیده در بخش بانوان معرفی شدند.

به برگزیدگان مسابقات قرآن کریم جوایز ویژه ای اهدا شد.
همچنین از سه حافظ کل قران کریم جنماب آقای سزاوریان و جناب آقای کشتکار و سرکار خانم جاسمی تقدیر شد

،

و سرکار خانم جاسمی تقدیر شد