🌀آماده باش دستگاه هاى امدادى دهيارى و شوراى سهموجنوبى برای مقابله با سیلاب احتمالى
🌀آماده باش دستگاه هاى امدادى دهيارى و شوراى سهموجنوبى برای مقابله با سیلاب احتمالى

 

🌀آماده باش کمیته بحران دهيارى و شوراى سهموجنوبى برای مقابله با سیلاب احتمالى

🔻به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى:
کمیته بحران روستاى سهموجنوبى برای مقابله با سیلاب در حالت آماده باش هستند. مال الله محمدی بخشدار چاه مبارک و رئیس کمیته بحران بخش به صورت سرزده از این کمیته بازدید کرد.اين عمليات به همت دهيارى و شورا و با همكارى جوانان روستاى سهموجنوبى در حال انجام مى باشد.