نشست دهيار و رييس شوراى سهموجنوبى با رييس كميته امداد شهرستان عسلويه
نشست دهيار و رييس شوراى سهموجنوبى با رييس كميته امداد شهرستان عسلويه

 

◽️به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى ، محمود حسينى دهيار و ابراهيم ايزدپناه رييس شوراى سهموجنوبى با اسيرى رييس كميته امداد شهرستان عسلويه ديدار و گفتگو كردند

◽️در اين ديدار در خصوص منازل در حال ساخت مددجويان و بسته هاى معيشتى براى مددجويان روستاى سهموجنوبى كه در شرايط سخت كرونا رنج مى برند مورد بحث قرار گرفت

◽️كه در پايان مقرر گرديد ۵۰ بسته معیشتی برای مددجويان اين روستا با همکاری کمیته امداد و دهیاری و شوراى روستا توزیع و منازل در حال ساخت مددجویان تا پایان مهر تکمیل شوند.