افزايش بسترى بيماران كرونايى روستاى سهموجنوبى در بيمارستان ها
افزايش بسترى بيماران كرونايى روستاى سهموجنوبى در بيمارستان ها

◽️به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى؛
متاسفانه تعداد مبتلایان به کرونا در روستای سهمو جنوبی رو به افزایش است که تعدادی از آنها در بیمارستان بستری و تعدادى نیز در منازل خود تحت درمان هستند. از تمامی اهالی تقاضا می‌گردد در اين شرايط سخت حدالامکان از خانه خارج نشوند و موقع بيرون آمدن از ماسک استفاده كنند. براى اين بيماران دعا كنيد كه در اسرع وقت شفا پيدا كنند.

◽️گفتنی است نماز جمعه در اين روستا همچنان برقرار است.