ابراهیم ایزدپناه رئیس شورای اسلامی روستای سهموجنوبی شد
ابراهیم ایزدپناه رئیس شورای اسلامی روستای سهموجنوبی شد

به گزارش سایت خبری سهموجنوبی:
انتخابات هیئت رئیسه ششمین دوره شوراى اسلامی روستای سهموجنوبی شهرستان عسلویه برگزارشد

نتیجه انتخابات بدین ترتیب است.
ابراهیم ایزدپناه به عنوان رئیس شورای سهموجنوبی و ابراهیم مقیمی نایب رئیس و عبدالواحد علیزاده، به عنوان منشی انتخاب شدند.

ضمن تبریک صميمانه، از درگاه خداوند متعال سلامتي و موفقيت شما را در راه دشواري که در پيش داريد آرزومندیم و از خداوند متعال توفيق روز افزون شما را خواستاریم.