منصور نیک بخش مقام اول مسابقات قرآن استان بوشهر را کسب کرد
منصور نیک بخش مقام اول مسابقات قرآن استان بوشهر را کسب کرد

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى

منصور نیک بخش دانش آموز سهموجنوبی موفق به کسب رتبه اول رشته حفظ ۵جزء قرآن کریم در سی ونهمین دوره مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان استان بوشهر شد. وبه مرحله كشورى راه پيداكرد

منصور نيك بخش دانش آموز كاردانش مدرس چاه مبارك است

این موفقیت را به اهالى روستاى سهموجنوبى تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق روز افزون برای جنابعالی داریم.