كسب مقام سوم عبدالله حسينى جوان سهموجنوبى در مسابقات تیراندازی عسلویه
كسب مقام سوم عبدالله حسينى جوان سهموجنوبى در مسابقات تیراندازی عسلویه

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى:

مسابقه تيراندازى به مناسبت روز پدر در دو رشته تفنگ وتپانچه ودر دو رده نوجوانان و بزرگسالان درمحل سالن تیراندازی عسلویه برگزارشد

نتایج و نفرات برتر این مسابقات را به شرح ذيل مى باشد

رده سنی نوجوان و امید ( تفنگ )
مقام اول امید دهقان ۱۳۴ امتیاز
مقام دوم احمد رضا لاری ۹۲ امتیاز
مقام سوم مهدی محمدی زاده ۸۴ امتیاز

رده سنی بزرگسالان (تفنگ)
مقام اول مجتبی غلامی ۱۰۸ امتیاز
مقام دوم محمد مطهری ۱۰۴ امتیاز
مقام سوم مرتضی حمادی ۸۹ امتیاز

رده سنی بزرگسالان (تپانچه )
مقام اول علیرضا مطر ۱۳۰ امتیاز
مقام دوم مجتبی یوسفی ۱۰۰ امیتاز
مقام سوم عبدالله حسینی ۸۲ امیتاز