قهرمانی تیم شهدای سهموجنوبی در مسابقات هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان عسلویه
قهرمانی تیم شهدای سهموجنوبی در مسابقات هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان عسلویه

به گزارش سايت خبرى سهموجنوبى

کسب مقـام اول تیم شهدای سهموجنوبی و مقام دوم الحمادی چاه مبارک در رشته طناب كشي مسابقات هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان عسلویه که به مناسبت ۲۲ بهمن در چاه مبارک برگزارگرديد.

همچنين در رشته چوب کشی ، مقام اول عبدالله خلیلی از چاه مبارک و مقام دوم علی نیکنام از چاه مبارک در وزن ۶۵ ، مقام اول عبدالله مالی از سهموشمالی و مقام دوم دستپاک از عمانی در وزن ۸۵، مقام اول حسن بلوچی از پارسیان و مقام دوم خمیس کنعانی از چاه مبارک در وزن ۹۵ كسب نمودند .

اين مسابقات باحضور شهاب خلیلی رییس شورای چاه مبارک و مقدسی شهردار و مسئولین هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان عسلویه واهالی و باهمکاری مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در زمین خاکی چاه مبارک برگزارشد .