پذیرفته شده على مقيمى از سهموجنوبى دركنكور ٩٩عسلويه
پذیرفته شده على مقيمى از سهموجنوبى دركنكور ٩٩عسلويه

نتایج نهایی کنکور۹۹ شهرستان عسلویه

پذیرفته شده على مقيمى از روستاى سهموجنوبى / رياضيات وكاربردها – مركز آموزش عالى شهرضا – روزانه

سایت خبری سهموجنوبی این موفقیت را به علی مقیمی و خانواده محترم ایشان تبریک عرض می نماید